Оферта шарты

“GESSMARKET.KZ” (GESSMARKET.KZ ЖШС” (Гессмаркет.кз, БСН 221140050136) Интернет-дүкенінде сатып алуды жүзеге асыра отырып, клиент төменде көрсетілген барлық шарттармен келіседі.

Кіріспе.

1.1. Осы шарттар сатушы мен сатып алушының қарым-қатынасын реттейді.

1.2. Сатушы осы Шартқа оларды сайтта алдын ала жариялай отырып, өзгерістер енгізу құқығын біржақты тәртіппен сақтайды.

1.3. Интернет желісіндегі Шарттың қолданыстағы редакциясының мекенжайы: https://gessmarket.kz/dogovor-oferty.

1.4. Осы Шарттың өзге құжаттарға қарағанда басымдығы болады.

1.5. Осы Шарттың мәтіні жария оферта болып табылады (ҚР Азаматтық кодексінің 395-бабына және 397-бабының 2-тармағына сәйкес).

“GESSMARKET.KZ” Интернет-дүкенінің мәртебесі

2.1. Интернет-дүкен интернет желісі арқылы тауарды қашықтықтан сату тәсілін ұйымдастыруға арналған.

Интернет-дүкеннің мекен-жайы –https://gessmarket.kz/.

2.2. Интернет-дүкен арқылы жасалған мәмілелер жария оферта шарттары бойынша сатып алу-сату келісімшартымен реттеледі. Шарттың мәтіні мына мекенжайда орналастырылған https://gessmarket.kz/dogovor-oferty. Интернет-дүкенде тапсырыс беруде көрсетілген оферта акцептін жүргізе отырып, Сатып алушы сатып алу-сату Келісімшартының шарттары бойынша тауарды өз меншігіне алады.

2.3. Сатушы тапсырыс беру кезінде Сатып алушы ұсынған ақпараттың мазмұны мен дұрыстығына жауап бермейді.

2.4. Сатушы Сатып алушыға “gessmarket.kz” Интернет-дүкеннің сайтында көрсетілген телефон нөмірлері бойынша телефон арқылы кеңес алуға мүмкіндік береді.

Кеңес беру көлемі Тапсырыстың орындалуына байланысты нақты мәселелермен шектеледі.

Сатып Алушы Мәртебесі.

3.1. Сатып алушы сатып алу-сату шарты (жария оферта) талаптары бойынша интернет-дүкенде Тапсырысты рәсімдеген жеке немесе заңды тұлға болып табылады.

3.2. Сатып алушы тапсырыс беру кезінде берілген ақпараттың дұрыстығына жауап береді.

3.3. Интернет-дүкенде тапсырысты рәсімдеу сатып алушының сатып алу-сату шартының (жария Оферта) талаптарымен толық келісімін білдіреді және сатушы мен Сатып алушы арасында сатып алу-сату шартын жасасу күні болып табылады.

3.4. Тауарды қарау және таңдау, сондай-ақ, тапсырысты рәсімдеу үшін интернет-дүкеннің ресурсын пайдалану Сатып алушы үшін өтеусіз болып табылады.

3.5. Оферта шартының мазмұнымен, төлем және жеткізу шарттарымен Интернет-дүкеннің https://gessmarket.kz/. сайтында танысуға болады.

Сатып алушы туралы ақпараттың қолжетімділігі.

4.1. Сатып алушы берген ақпарат құпия болып табылады.

4.2. Сатып алушы осы Офертаны қабылдай отырып, Интернет-дүкеннің сатып алушы ұсынған ақпаратты (дербес деректерді жинау, өңдеу, сақтау, тарату, жою) тек қана Интернет-дүкеннің жұмыс істеуі мақсатында (сатып алушыға Тапсырыстың орындалуы туралы хабарлама жіберу және т.б.) және осы Шартта көрсетілген жағдайларда пайдалануына өзінің келісімін растайды.

4.3. Интернет-дүкен “Қазақстан Республикасындағы Дербес деректер және оларды қорғау туралы”ҚР Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, сатып алушының кез келген жеке ақпаратын жария етпеуге және осы ақпаратқа үшінші тұлғаларға қолжетімділік бермеуге міндеттенеді.

Сатып алу-сату шартын жасасу тәртібі.

5.1. Интернет-дүкенде тапсырыс берген кезде Сатып алушы өзі туралы сенімді ақпарат беруге міндетті.

5.2. Сатып алушының ерік білдіруі сатып алушының Интернет-дүкенде тапсырыс нысанына тиісті деректерді енгізуі және сатып алушының сатып алу-сату шарты талаптарында рәсімделген тапсырысты төлеуінде көрсетілген жария оферта акцептін жүзеге асыру арқылы орындалады.

5.3. Интернет-дүкен Сатып алушы туралы мәліметті түзетпейді.

5.4. Төлем тәртібі, жеткізу мерзімі, тапсырысты орындау мерзімі және өзге де елеулі талаптар сатып алу-сату шартында (жария оферта) көрсетіледі.

Тараптардың шартты орындау жөніндегі міндеттемелері.

6.1. Ұсыныс беруші акцепт қабылдағаннан кейін (яғни Сатып алушы тапсырысты Сатып алу-сату шарттарының 5.2-тармағында көрсетілген әдістердің бірімен төлегеннен кейін), Сатушы мен Сатып алушы міндеттемелерді қабылдайды және сатып алу-сату шартында көрсетілген құқықтарға ие болады.

Сатып алу-сату шарты

Интернет-дүкенде сатып алуды жүзеге асыра отырып  клиент төмендегі барлық шарттармен келіседі.

Бір жағынан бұдан әрі “Сатып алушы” деп аталатын жеке немесе заңды тұлға және екінші жағынан “Сатушы” деп аталатын ” GESSMARKET.KZ” ЖШС (Гессмаркет.кз), БСН 221140050136 арасында төмендегі келісім шарт жасалды:

Жалпы ережелер.

1.1. Осы Шарт жария оферта болып табылады және қашықтықтан (яғни Интернет-дүкен арқылы) сатып алу-сатуды ұйымдастырудың барлық маңызды шарттарын қамтиды.

1.2. Осы Шарттың (яғни жария оферта) талаптары қабылданған жағдайда, оферта акцептін жүргізетін жеке немесе заңды тұлға Сатып алушы болады. Акцепт-бұл интернет-дүкеннің сайтында тапсырыс беру фактісі болып табылады.

Терминдер мен анықтамалар.

2.1. “Тауар” – https://gessmarket.kz/ мекен-жайы бойынша Интернет-дүкенінде сатуға ұсынылатын өнім

2.2. “Интернет-дүкен” – сатып алушыны тауармен тікелей танысу мүмкіндігін болдырмайтын Интернет желісі арқылы сатушы ұсынған тауардың сипаттамасымен және/немесе фотосуреттерде ұсынылған сатып алушымен танысу негізінде бөлшек және көтерме сатып алу – сату шарттарын жасасуға арналған Сатушының сайты-тауарды сатудың қашықтықтағы тәсілі.

Шарттың мәні.

3.1. Сатушы Сатып алушыға қажетті мөлшерде тауар болған жағдайда тауарды сатып алушының меншігіне беруге міндеттенеді, ал Сатып алушы осы Шарттың талаптары бойынша тауарды төлеуге және қабылдауға міндеттенеді. Сатып алушы тауардың атауын және санын Gessmarket.kz Интернет-дүкен арқылы тапсырысты рәсімдеу кезінде көрсетеді. Тауарлардың түрлерін сатушы Интернет-дүкен каталогында https://gessmarket.kz/ сілтемесі бойынша көрсетеді.

3.2. Осы Шарт Интернет-дүкенде сатып алу-сатуды реттейді, оның ішінде:

А) Сатып алушының интернет-дүкенде тауарларды өз еркімен таңдауы;

б) Сатып алушының Интернет-дүкенде тапсырысты дербес рәсімдеуі;

в) Сатып алушының Интернет-дүкенде рәсімделген тапсырысты төлеуі;

г) осы Шарттың талаптары негізінде тапсырысты орындау және сатып алушының меншігіне беру.

Тапсырысты рәсімдеу тәртібі.

4.1. Сатып алушы тапсырысты қажетті талаптарды ескере отырып, қажетті тауардың атауы мен санын (таралымы, түсі, минималды партиясы және т. б.) көрсете отырып өздігінен интернет-дүкенде рәсімдейді.

Тапсырыстың құны және төлеу тәртібі.

5.1. Сатып алушы тауардың толық құнының 100% мөлшерінде алдын ала төлемді жүзеге асырады.

5.2. Тапсырыстың толық құны Интернет-дүкенде көрсетілген тауардың құнынан және жөнелтілетін тауардың массасы негізінде автоматты түрде есептелетін жеткізу құнынан тұрады. Сатып алушы көлік компаниясына тікелей жеткізуді төлеген кезде, толық құн тек тауардың құнын қамтиды.

5.3. Сатып алушы тапсырысты интернет-дүкенде таңдалған келесі әдістердің кез келгенімен төлейді:

– шот бойынша Сатып алушының е/ш-нан қолма-қол ақшасыз аудару арқылы төлеу,

– халықтан және заңды тұлғалардан төлемдерді қабылдайтын кез келген банкте түбіртек бойынша қолма-қол ақшамен төлеу,

– электрондық төлем құралдарымен төлеу (WebMoney, банктік дебеттік/кредиттік карточкалар).

5.4. “Gessmarket.kz” Интернет-дүкеніндегі бағалар әрбір тауар бірлігі үшін теңгемен көрсетілген. Сатушы Шикізат пен материалдарға, сондай-ақ жеткізушілердің қызметтеріне бағалар өзгерген кезде Интернет-дүкен каталогының бөлімінде әрбір бірлікке белгіленген тауар бағасын біржақты тәртіппен өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

5.5. Қолма-қол ақшасыз төлем нысаны кезінде Сатып алушының тауар бағасын төлеу жөніндегі міндеті тапсырысты рәсімдеу кезінде көрсетілген Сатушының есеп айырысу шотына тиісті ақша қаражаты аударылған сәттен бастап орындалған болып есептеледі.

Тапсырысты жеткізу.

6.1. Тапсырыстарды жеткізу көлік компаниясының кеңсесінде немесе тапсырысты рәсімдеу кезінде Сатып алушы көрсеткен мекенжай бойынша жүзеге асырылады (егер бұл қызметті тауарды Сатып алушының қаласына жеткізетін көлік компаниясы ұсынса).

6.2. Тауардың жоғалу, кездейсоқ жойылу немесе бүліну қаупі Сатушы тауарды бірінші тасымалдаушыға берген сәтте Сатып алушыға өтеді.

Тауарды қайтару.

9.1. Сатып алушы тиісті сападағы тауарды тауар жөнелтілгенге дейін кез келген уақытта, ал жөнелтілген соң, алған уақытынан бастап 7 күн ішінде (тауарды сатудың қашықтықтан тәсілі кезінде) немесе 14 күннің ішінде тауардан бас тартуға құқылы. Бұл жағдайда Сатып алушы сайттың “тауарды қайтару” бөлімінде көрсетілген шарттарға сәйкес тауарды сатушыға өз есебінен қайтаруға міндетті. Сатушы сатып алушыға қайтарылған тауарды сатушының қоймасына алған сәттен бастап он жұмыс күні ішінде тауарды сатушыдан сатып алушыға жеткізу құнын шегергенде төленген тауардың құнын қайтарады.

9.2. Сапасыз тауарды алған кезде Сатып алушы сатушыдан сапасыз тауарды тиісті сапаға айырбастауды талап етуге құқылы. Сатушы Сатып алушының талабын Сатып алушы сатушының мекен-жайына жазбаша талабын берген сәттен бастап бір ай ішінде қанағаттандырады.

Тараптардың жауапкершілігі.

8.1. Тараптар еңсерілмейтін күштің әрекеті кезінде келісім-шарт бойынша міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

Еңсерілмейтін күш деп осы Шарт бойынша тараптардың өз міндеттемелерін орындауына кедергі келтіретін осы жағдайлар кезінде төтенше және еңсерілмейтін мән-жайлар түсініледі.

Оларға табиғи құбылыстар (жер сілкінісі, су тасқыны және т.б.), тараптардың еркіне тәуелді емес жағдайлар (соғыс қимылдары, төтенше жағдайлар, ірі ереуілдер, эпидемиялар және т. б.), мемлекеттік органдардың тыйым салу шаралары (тасымалдауға тыйым салу, валюталық шектеулер, саудаға тыйым салудың халықаралық санкциялары және т. б.) жатады.

Осы уақыт ішінде Тараптардың өзара талаптары болмайды және Тараптардың әрқайсысы өз тәуекелін форс-мажорлық жағдайлардың салдарын қабылдайды.

8.2. Сатушы үшінші тұлғалардың әрекетінен немесе әрекетсіздігінен сатып алушының шығынын өтемейді және жауап бермейді.

8.3. Сатып алушы сатып алу-сату шартының мәні болып табылатын тауардың сипаттамаларын немесе модификациясын дұрыс таңдамаған жағдайда сатушы жауапты болмайды.

8.4. Сатушы сатып алушының атына Қазақстан Республикасының шекарасын жүкпен (тауармен) кесіп өту қажет болған жағдайда кедендік баждарды төлеу бойынша жауапты болмайды.

Дауларды реттеу.

9.1. Тараптар туындайтын келіспеушіліктерді келіссөздер арқылы жою мақсатында барынша күш салады.

9.2. Тараптардың осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауы кезінде туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жолымен шешіледі. Оларды жою мүмкін болмаған жағдайда даулар жауапкердің орналасқан жері бойынша Төрелік сотта қаралады.

Осы Шарттың жарамдылық мерзімі.

9.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау Сатып алушы Тапсырысты рәсімдеген сәттен және осы Шартқа қосылған сәттен басталатынын және Тараптардың міндеттемелерді толық орындаған кезде аяқталатынын мойындайды.